>

INVESTIGACIÓ

El grup d’investigació Antioxidants està ubicat al Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida. El grup forma part de la Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals (UPV) dins el Centre de Referència de Tecnologia dels Aliments (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya i està considerat grup de qualitat (2000SGR 00098) en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya. Recentment el grup s’ha incorporat al centre d’investigació Agrotecnio, centre d’excelencia en agricultura, producció animal i tecnologia dels aliments de la Universitat de Lleida creat com a successió de la Fundació UdL-IRTA.

El grup te una llarga trajectòria en la millora de la qualitat de l’oli d’oliva, i en l’actualitat te centrada la investigació en l’estudi de compostos bioactius d’interès per a la formulació d’aliments funcionals, orientats a la prevenció de determinades malalties o a la millora de l’estat de salut de diferents grups de població.

Línia d’investigació d’oli d’oliva verge: Al llarg de molts anys el grup ha estat dedicada a la caracterització dels olis d’oliva verges, principalment de varietat Arbequina, així com l’anàlisi de la influència de factors de camp (sistema de cultiu ecològic i no ecològic, estat de maduració del fruit, aplicació de reg a l’olivera,...) i del procés d’extracció sobre al qualitat de l’oli d’oliva verge. Són temes importants donat que existeix actualment un interès renovat en el cultiu de l’olivera i en els aspectes qualitatius de l’oli d’oliva. Actualment col·labora con empreses per optimitzar el seus sistemes productius i obtenir olis amb unes propietats específiques, com ara olis rics en fenols i olis amb major estabilitat oxidativa.

Línia d’investigació de compostos bioactius: està orientada a la caracterització de components minoritaris des de l’ingredient alimentari fins al producte final. El grup ha assolit gran experiència en desenvolupament i validació de metodologies d’anàlisis de compostos fenòlics, vitamines i fibra soluble en ingredients i fórmules alimentaries. Paral·lelament es desenvolupa una línia centrada en el desenvolupament de metodologies i la seva aplicació en l'avaluació de la digestibilitat, la biodisponibilitat de compostos fenòlics mitjançant experimentació in vivo i in vivo. Actualment s'enquadra en aquesta línia un estudi de la qualitat nutricional de noves varietats de poma de polpa vermella.

Línia d’investigació: Cereals per a ús en alimentació humana. En col·laboració amb grups de Millora Genètica, que han desenvolupat ordis rics en β-glucans i ordis de color púrpura rics en antocians, es treballa en la caracterització d’ingredients i la formulació d’aliments de base cereals. A més, es treballa en l’estudi de la qualitat de l’ordi en la qualitat de la cervesa.

Línia d’investigació: Millora de la qualitat i desenvolupament de productes. El grup està associat a la plataforma mixta de Ciència i Tecnologia d’Aliments d’Eurecat. A les seves instal·lacions i en col·laboració amb els Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Lleida ofereix serveis per desenvolupar nous ingredients i aliments que siguin saludables i acceptats pels consumidors. També té experiència en disseny de protocols d’avaluació sensorial i organitza assaigs d’acceptació i preferència amb consumidors.


EXPERIÈNCIA DEL GRUP

CIÈNCIA I TECNOLOGIA D’ALIMENTS

 • Extracció d’olis d’oliva en planta pilot. Estudi de la influència de factors tecnològics i agronòmics, com el reg i el control de residus de tractaments fitosanitaris. Assaigs de coadjuvants d’extracció i filtració.

 • Caracterització analítica de les fraccions fenòlica, vitamines i pigments per HPLC y UPLC-MS/MS. Es té caracteritzat més de 300 components que es troben al diversos aliments, com ara olis, fruits (poma, raïm, maduixes), vins, plantes aromàtiques, cacau, all...

 • Quantificació de carbohidrats (midó, fibra soluble i sucres) en cereals i avaluació de la distribució del pes molecular de β-glucans.

 • Assessoria en la millora de la qualitat de productes en base a les analítiques fisico-quimiques i sensorials.

 • Obtenció d’extractes rics en compostos bioactius a partir de subproductes procedents de les industries de transformació de vegetals mitjançant sistemes d’extracció accelerada (ASE) i liofilització.

 • Avaluació de l’activitat antioxidant de compostos bioactius (extractes o matrius alimentaries) mitjançant diferents metodologies: DPPH, FRAP, ORAC, Rancimat.
NUTRICIÓ

 • Simulació de processos de digestió in vitro per a l’avaluació de la estabilitat, digestibilitat i biodisponibilitat de compostos bioactius. Avaluació de l’efecte de la composició de la matriu alimentària.

 • Simulació de fermentacions colòniques in vitro de per a l’avaluació del metabolisme de colon de compostos bioactius.

 • Avaluació del metabolisme de Fase II de compostos bioactius mitjançant models cel·lulars (Caco-2 o HEP-G).

 • Desenvolupament i validació de mètodes d’anàlisi de compostos bioactius i els seus metabòlits en fluids i teixits biològics.

 • Estudis postprandials. Aplicació en estudis de biodisponibilitat i distribució de compostos bioactius en models animals i humans.

 • Avaluació de la capacitat antioxidant total (DPPH, FRAP, ORAC,...) de mostres biològiques (plasma, orina, teixits) mitjançant micromètodes i mètodes ràpids (flowline)