PRESENTACIÓ

El grup de recerca d'Antioxidants va néixer al Departament de Tecnologia d'Aliments de la Universitat de Lleida el 1995 amb la finalitat d’investigar en el camp de l’oli d’oliva, un camp de gran importància socio-econòmica en l’entorn de la Universitat de Lleida. El grup disposa d’una àmplia experiència en la millora de la qualitat de l’oli d’oliva i desde fa uns anys ha ampliat el seu hortitzó de treball i ha reforçat la seva activitat en l’estudi de diferents compostos bioactius que tenen especial interés en el desenvolupament i la formulació d’aliments funcionals. Aquesta experiència és quantifica amb prop de 100 publicacions internacionals (ISI) i nombroses comunicacions en congresos internacionals. Ha desenvolupat 20 projectes d’investigació, amb financiació pública, privada i mixta. Destaquen els 12 projectes del Pla Nacionals de I+D+i sobre diversos aspectes de l’oli d’oliva i la participació en 3 grans projectes de l’àmbit dels compostos bioactius.

Les activitats de recerca es centren principalment en:


  • Desenvolupament i validació de mètodes analítics avançats per a la caracterització de compostos bioactius (fenols, carotenoids, pèptids bioactius, glutatió, vitamina C, β-glucans,...) dels aliments i/o ingredients alimentaris.

  • Desenvolupament de models in vitro i in vivo per estudiar la digestibilitat, la biodisponibilitat, el metabolisme i la distribució en teixits de compostos bioactius dels aliments i els seus metabòlits

  • Suport analític en estudis clínics per a la validació de declaracions de salut d’aliments funcionals.